Logo pro beanusik i akademiaPRZYCISK wejdz

 

button

 

 

wtorek, 19 listopad 2013 19:02

Gorące negocjacje w klasach

W ubiegły piątek klasy szóste walczyły o odznakę negocjatora. Temat do dyskusji był niezwykle emocjonujący, bo dotyczył Sprawdzianu Szóstoklasisty. Uczniowie dyskutowali o różnych tradycyjnych i nowoczesnych metodach przygotowania do zbliżającego się egzaminu. Wyjaśniali jakimi metodami można osiągnąć sukces. Podkreślali jak ważne jest przygotowanie do lekcji, systematyczna praca, ćwiczenia uzupełniające, ale nie zapomnieli również o innych czynnikach, wpływających na ich stopień koncentracji, takich jak: wyspanie, zbilansowana dieta, konieczność przygotowania pomieszczenia do nauki, ruch.

To była owocna i emocjonująca dyskusja.

Klasa Va debatowała zaś nad problemem etycznym, podyktowanym lekturą „W pustyni i w puszczy”: Czy można popełnić przestępstwo dla dobra idei? Zdania były podzielone, a dyskusja gorąca. Niektórzy tak przeżywali wypowiadane słowa, że wstawali z miejsc i żywo gestykulowali, dając wyraz swej dezaprobacie. Przyglądałam się z niemałym zdumieniem jak uczniowie borykają się z ważkimi, ale nieoczywistymi sytuacjami, opisanymi w książce. Czy można zastosować wobec kogoś przemoc, aby zapobiec własnym kłopotom? Czy warto siłą osiągać korzyści? Czy porwanie Stasia i Nel było konieczne?

Aż miło posłuchać, ile jedna książka może wywołać emocji.      

Natalia Spychalska