ikona telefon 22 400-32-29 (klasy 0-V)    
   22 822-39-80 (klasy VI-VIII)   

 

button

 

 

niedziela, 29 kwiecień 2018 06:37

Spotkanie projektowe klas 4-7

Kwietniowe spotkanie projektowe klas VI-VII odbyło się 17 dnia miesiąca. Wszystkie grupy poczuły już nieuchronność przedstawienia podsumowania swojej całorocznej pracy. Grupa Pani Renaty obliczyła jak mało czasu pozostało do końca projektu i natychmiast przystąpiła do przeliczenia prawdopodobieństwa zakończenia z sukcesem ich działań.

Grupa Pana Łukasza natchnięta siłą wyższą do przygotowań końcowych wpadła w amok rozważań filozoficznych nad wyższością powierzenia wszystkiego opaczności a skrupulatnym wykonanych powierzonych im zadań. W grupie Pani Aldony w panice tworzono algorytm mający wyznaczyć najbardziej optymalny podział pracy na końcowy etap  projektu, niestety podczas kompilacji pojawił się nieznany błąd niwecząc wszelkie wysiłki. Grupa Pana Mariusza przeanalizowała historię wszystkich projektów roku pod kątem ich sukcesów i porażek i doszła do wniosku, że statystycznie rzecz ujmując cokolwiek nie zrobią i tak odniosą sukces. Grupa Pani Agnieszki jak zwykle bez zbędnej paniki podeszła do tematu, udowadniając tym samym, że systematyczna praca i skrupulatność przynoszą oczekiwane rezultaty.

Aldona Kurkowska

W środę 19 kwietnia spotkaliśmy się czwarty raz w grupach projektowych, aby pracować nad Projektem Roku skoncentrowanym na tematyce warszawskiej, którego  efekty będziemy mogli obejrzeć już w czerwcu. We wszystkich grupach uczniowie pracowali z wielkim zaangażowaniem i ochotą.

Każda z grup pracowała pilnie nad przedstawieniem końcowego efektu swojej całorocznej pracy w czerwcu.

Bożena Kurak