Logo pro beanusik i akademiaPRZYCISK wejdz

 

button

 

 

czwartek, 05 czerwiec 2014 04:10

Zachwycające wyniki Sprawdzianu Szóstoklasisty

Znane są już wyniki Sprawdzianu Szóstoklasisty i jesteśmy nimi zachwyceni! Obecne klasy szóste wykazały się pracowitością i zapałem, co dało owoce w postaci punktów.

Dzieci z klas VI osiągnęły średni wynik punktów: 35,71! Co daje nam przewagę aż 5 punktów w stosunku do średniej dla Warszawy - wynoszącej 30,57 i prawie 5 punktów w stosunku do średniej dla Gminy Ochota, która wynosi 30,90.

Jest to najlepszy wynik w historii szkoły, więc mamy z czego być dumni.

Jeśli chodzi o poszczególne umiejętności to można je przedstawić za pośrednictwem tabeli:

 

Czytanie

10 punktów do zdobycia

Pisanie

10 punktów do zdobycia

Rozumowanie

8 punktów do zdobycia

Korzystanie z wiedzy w praktyce

8 punktów do zdobycia

Korzystanie z informacji

4 punkty do zdobycia

Warszawa

8,62

7,35

5,53

5,95

3,12

Ochota

8,67

7,16

5,77

6,15

3,15

PSP nr 51 im. Jana Brzechwy

9,57

9

6,79

7,07

3,29

Odczytując tabelę łatwo zauważyć, że nasi uczniowie zarówno z matematyki jak i języka polskiego pozostawiają swoich rówieśników z innych szkół daleko w tyle!

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom wielkiego sukcesu, a i rodzicom gratulujemy tak zdolnych dzieci. Dziękujemy również za aktywną współpracę w zakresie przygotowania dzieci do egzaminu, bez niej taki sukces nie byłby w ogóle możliwy!

Natalia Spychalska, Kazimierz Gardzina