Logo pro beanusik i akademiaPRZYCISK wejdz

 

button

 

 

Adaś Niezgódka 2017 goes to...

12 czerwca 2017 Rada Pedagogiczna zatwierdziła osiągnięcia edukacyjne klas 4-6 w II semestrze i wskazała klasę, która będzie opiekować się Statuetką Adasia Niezgódki w nagrodę za najwyższą średnią w szkole. Poziom klas w naszej szkole jest niezwykle wyrównany, dlatego wyróżnienie jest tym bardziej cenne. 

Gratulujemy uczniom klasy 5A wspaniałych wyników!

dyr Izabela Stelmasiak

More in this category: LAURY DLA LAUREATÓW »