Logo pro beanusik i akademiaPRZYCISK wejdz

 

button

 

 

Wyniki Wieży Babel 2021

Natalia Serba z klasy 7a została tegoroczną laureatką Dużej Wieży Babel. Do finału Dużej i Małej Wieży Babel dostało się 12 uczniów z naszej szkoły: Zofia Franaszczuk, Aleksander Jacaszek, Zygmunt Tomasik, Antoni Opaliński, Katarzyna Olędzka, Inga Orman-Olejniczak, Zofia Gleń, Zuzanna Niewinowska, Wiktoria Bernacka, Emilia Kowalczyk, Antonina Niewinowska.

Konkurs Wieża Babel nie wymaga specjalistycznej wiedzy językoznawczej ani znajomości języków obcych. Wystarczy umiejętność syntetycznego i analitycznego myślenia, formułowania i badania hipotez oraz ogólna wiedza o języku polskim na poziomie szkoły podstawowej, a w szczególności:

  • podział słowa na głoski i sylaby,
  • odróżnianie litery od głoski,
  • podział głosek na samogłoski i spółgłoski,
  • wyróżnianie wśród głosek, głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych,
  • znajomość części mowy,
  • odróżnianie czasów gramatycznych, liczb, osób, trybów, aspektu i przypadków (bez nazywania).