Logo pro beanusik i akademiaPRZYCISK wejdz

 

button

 

 

wtorek, 06 lipiec 2021 04:41

Wyniki egzaminów ósmoklasisty 2020/21

Z radością prezentujemy Państwu informację o średnich wynikach egzaminów ósmoklasisty. Uczniowie klasy 8a ukończyli naukę w szkole podstawowej z wieloma sukcesami. Aż 5 uczniów zostało laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych, a 2 uczniów otrzymało tytuł finalisty. 13 uczniów na 19 uzyskało 100% z egzaminu z j. angielskiego, 8 uczniów uzyskało 100% z egzaminu z matematyki i jeden uczeń uzyskał 100% z niełatwego w tym roku egzaminu z j. polskiego. 7 uczniów otrzymało 100% wynik z dwóch przedmiotów egzaminacyjnych.

Najlepszymi wynikami z egzaminu może pochwalić się Antoni Opaliński, który napisał egzamin z j. polskiego na 91%, z matematyki i j. angielskiego na 100%. Wynik szkoły w tym roku jest wyższy o 1%.

Nazwa egzaminu

Wynik szkoły

Wynik w dzielnicy Ochota

Wynik w Warszawie

Wynik w Polsce

j. polski

81%

65%

69%

60%

matematyka

87%

59%

62%

47%

j. angielski

99%

77%

83%

66%

Ogólny wynik szkoły

89%

     

Gratulujemy uczniom i dziękujemy za systematyczną pracę oraz konsekwencję w działaniu w tak trudnych warunkach edukacyjnych.

Dziękujemy nauczycielom za wpieranie uczniów w przygotowaniach do egzaminów, wspieraniu ich w codziennej pracy oraz w motywowaniu w dążeniu do celu.

dyrektor szkoły Izabela Stelmasiak

Last modified on wtorek, 06 lipiec 2021 08:30